DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT ĐA NGÔN NGỮ, ĐA NGÀNH

- Từ các ngôn ngữ phổ biến như Anh, Trung, Pháp, Nhật, Hàn, Nga... đến các ngôn ngữ hiếm như Ba Lan, Thụy Điển, Lào, Thái Lan...
- Các ngành Kinh tế, Tài chính, Văn hóa, Xã hội, Kỹ thuật, Xây dựng, Y tế...