Bài Viết

25 Tháng Tư, 2017

Dịch thuật công chứng là gì?

Dịch thuật công chứng, gọi tắt là Dịch công chứng, hay đầy đủ là Dịch thuật và Chứng thực bản dịch, được hiểu là tài liệu sau khi được dịch […]
10 Tháng Ba, 2017

5cm/s – Câu chuyện buồn của cánh hoa anh đào

Vào những buổi chiều tà, tôi thường nhớ đến một bộ phim xem vào khoảng 1 năm trước, một bộ phim ám ảnh tôi không ngừng. Bộ phim […]
28 Tháng Hai, 2017

Dịch hồ sơ thầu tại Đà Nẵng

Là một thành phố trẻ, năng động, Thành phố Đà Nẵng đang từng bước phát triển nền kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, xây […]